מכתבי המלצה

היחידה להנחלת הלשון

תיכון עירוני ע"ש בן גוריון ד.בן גוריון פתח תקווה

בית חינוך למדעים והייטק - אורט עפולה

תיכון ויצו הדסים

תיכון ברנר פ"ת

האגודה לקידום החינוך ירושלים

גימנסיה עברית ירושלים

איגוד מנהלי המחלקות לחינוך

חטיבת הביניים אורט יובלי אריאלי 

משרד החינוך מינהל חברה ונוער ירושלים

משרד החינוך מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה 

מחלקת ילדים ונוער - מחלקה אזורית לכיש

המחלקה לחינוך חברתי מועצה אזורית בני שמעון

כפר הנוער ע.ש. ב צ מוסינזון

בית ספר משותף סולם צור

חיל האוויר המכללה הטכנולוגית באר שבע

צוערים לשירות המדינה