הקוד האתי של עמותת דרייב 

כתבה: עדי כהן-לויethics

1. מטרתו של הקוד האתי

קוד האתיקה משמש עבורנו מצפן - הקוד קובע מערכת של עקרונות מנחים המשקפים את ערכי המקצוע/הארגון ומגדירים את אחריותנו - הדרייבולוגים בעבודנו ותפקידנו. מהעקרונות המנחים נגזרים כללים להתנהגות אֶתית – מקצועית שלנו - הדרייבולוגים/המנחים המורים על הנחיות להתנהגות מקצועית ראויה. מטרת הניסוח המפורט של הכללים להתנהגות מקצועית - אתית היא לתת בידנו הדרייבולוגים כלי שישמש אותנו בקבלת החלטות מקצועיות נכונות, בהתאם לערכי המקצוע/המחויבות שלנו, ויהווה אמַת מידה לשיפוט ההתנהגות המקצועית על פי אותם ערכים. הקוד האתי שלנו בא לשרטט קווים מנחים וגבולות גזרה כדי שאלה ינחו את התייחסותנו למצבים שונים שיתעורר במהלך עבודתנו בשטח. 

2. זהות המקצוע והתפיסה שלנו

ייעודה ומהותה של הדרייבולוגיה הוא הטמעת ידע, מיומנויות וטכניקות באמצעות כלים מעשיים שמקורם ממחקר יישומי ממושך (2006) ומאינטגרציה של 5 עולמות תוכן מרכזיים: עולם העסקים, הספורט, האימון, הפסיכולוגיה החיובית וחקר המוח והמצוינות. התפיסה השלמה נקראת דרייבולוגיה - תורת המוטיבציה הממוקדת משמעות. השיטה היא פרי ניסיון רב של מומחים וחקר ממושך של ארגונים ויחידים שהשיגו תוצאות יוצאות דופן בתחומם, באופן שמבדל אותם, מתוך מחשבה לשכפל העקרונות והעשייה המשמעותית לזירה החינוכית. מטרת השיטה והטמעתה -  לשפר, לתקן ולשדרג לגרסה המעודכנת והטובה ביותר של עצמנו ושל מוטבינו. העמותה מקבלת אמון רב מבתי ספר והמוסדות הנוספים שמכניסים אותנו אליהם כמומחה תוכן חיצוני. בבתי הספר אנו מקבלים שעות בתוך מערכת שעות הלימוד מתוך יחסי אמון והמון קרדיט מקצועי שמחובתנו להמשיך לבסס ולהצדיק. בסיס ההבטחה שלנו להעניק כלים לחיזוק החוסן ולמימוש הפוטנציאל בתהליך קבוצתי וממוקד מטרה. הקוד האתי חל על כל חברי עמותת דרייב לרבות אנשי הועד, האסיפה הכללית, המטה – הצוות המנהל, סגל המאמנים והמנחים שלנו/המתנדבים.

3. עקרונות יסוד

 • כבד את מהותו, עצמאותו וזכותו של כל אדם להגדיר את רצונותיו ולבחור עבור עצמו את מטרותיו.
 • שאף לפעול ביושר, בהתאמה עם התפיסה של דרייב, נקי מדעות קדומות ומאמונות אישיות.
 • הצג עצמך ועבוד באופן מהימן ותואם את יכולתך, את מיומנויותיך, את הכשרותיך, ניסיונך ובנושא הספציפי שהוכשרת והתבקשת לפעול באותו מוסד/בית ספר כנציג עמותת דרייב.
 • היה מחויב לעדכן את הידע ואת המיומנויות שלך בתחום באופן שוטף והמשכי לרבות בהשתלמויות הסגל התקופתיות ובסיוע בחונכ/ת שלך מטעם עמותת דרייב. (חלה חובה על מנחה דרייב פעיל להשתתף ב- 80% מההשתלמויות בשנה).
 • הצג את המודלים של שיטת דרייב כאפשרות נוספת ולא כדרך היחידה לפתרון. התייחס באופן מכובד לכל בחירה אחרת.
 • עבוד תחת פיקוח (חניכה וסופרויז'ין) מקצועי תוך קבלת ייעוץ והכוונה של עמותת דרייב והצוות המקצועי שמלווה אותך.
 • פעל במסגרת החוק ואל תשתף פעולה עם פעילות לא מוסרית מכל סוג.

4. כללי התנהגות וערכים מנחים

 • חברי העמותה יפעלו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 • חברי עמותה יפעלו ע"פ הכללים והנהלים הפנימיים של המוסדות שלהם נותנים שירות, בכפוף לחוק ולערכי העמותה.
 • שמירת סודיות ופרטיות ערך עליון. לא ייחשף מידע על מתאמנים/תלמידים/מורים, שיתופי פעולה, תורמים, מבקשי שירות, פונים לעמותה, לרבות מידע אישי על חברי העמותה עצמם, שלא פורסם בהסכמתם.
 • חברי העמותה יפעלו בהתאמה למטרות העמותה וישמרו עליהן.
 • חברי העמותה יפעלו מתוך אמפתיה, חמלה, דאגה, אנושיות, רגישות והקשבה לכלל מקבלי השירות מהעמותה.
 • חברי העמותה יפעלו מתוך שמירה על כבוד האדם וחירותו.
 • חברי העמותה יפעלו מתוך ערכים של סובלנות וכבוד הדדי.
 • חברי העמותה לא ישתמשו לרעה בכוחם או במידע, על מנת להשיג תועלת אישית עבורם.
 • חברי העמותה ילוו אחד את השני בשיתוף פעולה וסיעור מוחות על מנת לחזק את מטרות העמותה ופעילותה.
 • חברי העמותה יפעלו לקידום ערכים של תחושת שייכות, מסוגלות וחופש בחירה.
 • חברי העמותה יפעלו לעידוד היצירתיות, אחריות, אתגר אישי.
 • חברי העמותה יפעלו לחיזוק הביטחון העצמי בקרב מקבלי השירות מהעמותה, מתוך מטרה להביא לשיפור הישגים נרחב בכל מישורי החיים לרבות המישור הלימודי תוך טיפוח ופיתוח המיומנויות הרכות.
 • חברי העמותה יפעלו מתוך ערכים של עידוד למצוינות, שיפור תקשורת בינאישית, ופיתוח כישורים חברתיים.
 • חברי העמותה יפעלו לחיזוק  תחושת הסיפוק, המשמעות והערכה לתפקיד אנשי החינוך כמחוללי שינוי מהותי.
 • חברי העמותה יקפידו על התנהגות ראויה ונאותה המצופה מהם וע"פ חוק.
 • יש לדווח להנהלה על חשש לחריגות מהקוד האתי.
 • יש לשמור על שמה הטוב של העמותה.
 • לא יעשה שימוש בחומרים, במצגות ובשיטת דרייב, בפעילות שהיא לא דרך העמותה.