חזון

לעורר השראה ולחזק את החוסן והמוטיבציה להצלחה, במטרה לממש את הפוטנציאל המרבי של הצעירים וסביבתם, באמצעות הטמעת שיטת דרייב כמרכיב של קבע במערכת החינוך למען איכותה וחוסנה של החברה!

מטרות העל של העמותה

  • מימוש הפוטנציאל המרבי של הצעירים וסביבתם, באמצעות כלים מעשיים לחיזוק החוסן האישי, שיטה ואנשים משפיעים ומובילי שינוי, על מנת להבטיח לנו חברת מופת בעלת חוסן והובלה.
  • הטמעת שיטת דרייב כמרכיב של קבע במערכת החינוך, דרך יישום הכלים אצל מחוללי השינוי, צוות ההוראה למען איכותה וחוסנה של החברה שלנו לטווח ארוך.

למה? כדי שתהיה לנו חברה טובה יותר, כזו שאזרחיה ממקסמים את הפוטנציאל שלהם.